Over SOS Rommelmarkt

In 2005 is SOS Rommelmarkt officieel gestart met sociale activering. Binnen SOS is dit werkveld in de loop van de jaren flink uitgebreid en geprofessionaliseerd. In 2005 was er sprake van 33 trajecten en in 2010 hadden we 54 mensen in begeleiding.

Deelnemers in het kader van sociale activering kampen met meervoudige problematiek, waar ze zonder hulp niet uit kunnen komen. In veel gevallen hebben ze geen contact (meer) met reguliere hulpverlening. Mensen zijn zo vaak afgeknapt op reguliere hulpverlening dat het veel tijd kost om het vertrouwen in hulpverlening  te herstellen.

SOS Rommelmarkt voert in deze tussenperiode, steeds in samenspraak met het CVTB en Juvans, een aantal hulpverleningstaken uit, omdat de problemen vaak urgent zijn. Bij dakloosheid wordt gezorgd voor onderdak in het Inloopschip; als deelnemers geen inkomen hebben , krijgen ze een etensbon voor het sociaal restaurant en kunnen ze aanschuiven bij de dagelijkse lunch bij de SOS Rommelmarkt. SOS regelt als dat nodig is een huisarts, tandarts en eventuele andere medische hulp. De mogelijkheden op het gebied van inkomen worden bekeken, we zoeken naar woongelegenheid en er wordt contact gelegd met bewindvoerders.

Voor de mensen die buiten slapen, worden door SOS slaapzakken en tenten gratis ter beschikking gesteld. Mensen die geen inkomen hebben, krijgen eventueel ook kleding.

Naast de deelnemers die bij de SOS een dagbesteding hebben, is SOS ook een plaats voor mensen die (nog) niet toe zijn aan dagbesteding. Ook voor hen staat de SOS-deur open. Gemiddeld hebben we continu zes mensen, die op deze manier zorg krijgen. Het hele jaar door is in deze laatste groep een doorstroom te zien.

Binnen de SOS hoeven deelnemers niet te presteren. Het werk past zich aan de deelnemer aan. Zo kan het zijn dat een getraumatiseerde deelnemer hier een paar uur in een stoel slaapt, omdat hij of zij thuis geen oog dicht doet. De praktijk laat echter zien dat deelnemers snel hard werken en soms juist afgeremd moeten worden. Dit komt omdat deelnemers het bij de SOS goed naar hun zin hebben. De levenslust komt weer terug en deelnemers zien dat er een oplossing gevonden wordt voor problemen, die onoverkomelijk leken. Door het werken bij SOS worden contacten gelegd en ontstaan soms vriendschappen. Deelnemers krijgen stukje bij beetje de regie van hun leven weer in handen. Ook fysiek gaat het met deelnemers vaak beter. Door de werkzaamheden bij de SOS wordt weer goed gegeten en de medische zorg wordt toegankelijk.

De SOS Rommelmarkt vindt voor al haar medewerkers drie dingen belangrijk

  • Je hebt respect voor anderen. Discriminatie en fysiek geweld worden niet getolereerd.
  • Tijdens het werk worden geen alcohol of drugs gebruikt.
  • Je bent gemotiveerd om wat van je leven te maken.
Bestuur

Sinds 2014 is SOS Kringloop een onderdeel van Stichting Spoor 073.
Het bestuur van Spoor 073 bestaat uit:

Jos de Bruijn - interim voorzitter
Jack Spruyt - secretaris
Kees Henkelman - penningmeester
Geert Bettinger
Jan Buitink

Stichting SOS Kringloop schrijft ieder jaar een jaarverslag. U kunt hier het jaarverslag downloaden.

Organisatie

SOS Kringloop is een project van stichting Spoor 073 en heeft een ANBI status. De doelstelling van Stichting Spoor 073 is:

  1. het aandacht geven aan en het verzorgen van belangenbehartiging van mensen die door omstandigheden aan de “onderkant” van de samenleving belanden/zijn beland;
  2. het bieden van dagbesteding/inloopfunctie en het reactiveren en begeleiden van mensen met problemen op een of meerdere leefgebieden;
  3. het genereren van gelden voor het doen van bijdragen aan projecten in ontwikkelingslanden.

SOS Kringloop is onderdeel van de Bondgenoten Sociale Activering (BOSA). In ’s-Hertogenbosch leiden honderden inwoners een bestaan aan de rand van de samenleving. Ze hebben doorgaans geen werk of zelfs geen vaste verblijfplaats. Ze hebben een gevangenisstraf achter de rug en kunnen maar met moeite de draad weer oppakken. Ze kampen met gezondheidsproblemen, vaak als gevolg van drugsgebruik. Ze hebben een chronisch gebrek aan inkomen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering. Meestal gaat het om een combinatie van problemen.

Sinds 2004 werken in ’s-Hertogenbosch een aantal organisaties samen in BOSA, Bondgenoten Sociale Activering. De BOSA-organisaties beginnen waar de gangbare hulpverleningsinstellingen het contact hebben verloren. Zonder veel voorwaarden, wachtlijsten of bureaucratie. Door gewoon te kijken wat iemand kan en wil, op eigen kracht; met een steuntje in de rug, maar zonder dwang. Door open en eerlijk te zijn, en niet te overvragen

De BOSA-organisaties zijn op de eerste plaats een veilige haven, waar mensen hun verhaal kunnen doen, even op adem komen, samen met anderen iets doen en ook nog wat bijverdienen. Voor velen is dat het begin van een nieuw leven. Dankzij het respect van medewerkers en talrijke vrijwilligers ontwikkelt zich (weer) zelfvertrouwen. Arbeid en dagbesteding brengen structuur in het dagelijks leven. Soms vindt iemand zelfs een baan; de meesten zetten kleinere stappen.

In BOSA werken de volgende organisaties samen:

Stichting Pastoraal Uitzendbureau (PUB)
Stichting SOS Kringloop
Vincentiusvereniging
Stichting De Zelfkrant
Jong actief
de Voedselbank
Van harte Resto
de Werkcarroussel

Door onderlinge samenwerking is het bijvoorbeeld mogelijk om tijdens de koude wintermaanden te zorgen voor opvang tijdens de uren dat andere instellingen gesloten zijn.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2013

In 2014 is SOS Kringloop gefuseerd met Stichting De Zelfkrant. Onder de naam Spoor 073 worden de projecten SOS Kringloop en de Zelfkrant voortgezet.

Hieronder vindt u de jaarrekening van De SOS Rommelmarkt en de Zelfkrant.

Publicatiejaarrekening 2013 SOS Kringloop

Publicatiejaarrekening 2013 De Zelfkrant

Jaarrekening 2012

Klik hier voor de jaarrekening 2012