ANBI

Een ANBI is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Donateurs van de SOS kringloopwinkel kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.